close


阿妮因為很熱~跑去買了先芋仙的挫冰來吃....
沒想到才把冰倒進碗裡,
桌上馬上來了2個不速之客....
        弟,你去看看那碗裡面有沒有好玩的.....
        又是我.....我覺得應該是好吃的耶.....

        歐巴桑一口接一口,好像真的不是玩的....
        好想吃吃看唷.....
        不給吃.....不給玩.....這是歐巴桑的專屬啦!!


        不能玩唷~好落寞唷.....
        不能吃唷~好落寞唷....

arrow
arrow
    全站熱搜

    yatocat 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()